Koža za samosvesnu i hrabru ženu – Ivana Murišić

Crnogorska kreatorka Ivana Murušić se predstavila kreacijama od kože i muslina, namenjenim hrabroj i samosvesnoj ženi. Mogle su se primetiti isprepletane linije raznih boja koje su krasile kratke haljine.

J.Radosavkić

Foto: SFW by M.Ristić