LIDIJA ORZA

Lidija Orza SFW Sepia Lidija Orza je rođena u Novom Sadu. S obzirom na visoko izraženu kreativnost, umetničku obdarenost i visoku zainteresovanost u tehničke nauke, upisuje Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, 2005. godine – smer Diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće. Fakultet završava u roku sa završnim radom na temu „Zlatno doba Hollywood-a“ koji je odbranila ocenom 10 kod mentora, profesora i dizajnera Vasilija Kovačeva. Nastavlja master studije na istom fakultetu na smeru Odevne tehnologije dok uporedo započinje karijeru kao dizajner u modnoj kući “TIB Stil” u Petrovaradinu. Danas je zaposlena na matičnom fakultetu “Mihajlo Pupin” u

Zrenjaninu kao saradnik u nastavi. Na ovogodišnjem Serbia Fashion Week-u predstavlja se po prvi put kao samostalni dizajner.